OpenTheWindows

„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на другарството во градинката „Весели Цветови“ – Кисела Вода

„Отворете ги прозорците“ во посета на објектот Мимоза – клон на градинката „Весели Цветови“ од Кисела Вода каде што воспитувачките споделуваат инклузивни приказни поттикнати од

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Секое дете е различно, но сите деца заедно ја сочинуваат најубавата и најшаренолика група за воспитувачката Атинула од скопската градинка „Срничка“

„Работам 23 години како воспитувачка и најсреќна сум кога работам со децата. Не би можела да се замислам како работам нешто друго.“ – вака ја

More »
Огласи

Оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи директно

More »
Огласи

Барање на понуда за набавка на дидактички материјали и сензорни уреди

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ───────────── Објава за набавка на дидактички материјали и сензорна уреди Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамките на проектот „Инклузија

More »
Uncategorized

Оглас за вработување Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори (Fundraiser) во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори Дефиниција/Цел на работното место:

More »
Огласи

Наслов

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever

More »
Огласи

Оглас за вработување на двајца специјални едукатори рехабилитатори во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на двајца специјални едукатори и рехабилитатори. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи

More »
Апликации

Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и можноста за употреба од страна на возрасни, доколку сметаат дека

More »
Проекти

SKATE

Проектот SKATE има за цел да влијае на квантитетот и квалитетот на инклузивно рано детско образование во земјите вклучени во проектот (и пошироко), преку генерирање

More »