OpenTheWindows

Огласи

Наслов

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever

More »
Огласи

Оглас за вработување на двајца специјални едукатори рехабилитатори во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на двајца специјални едукатори и рехабилитатори. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи

More »
Апликации

Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и можноста за употреба од страна на возрасни, доколку сметаат дека

More »
Проекти

SKATE

Проектот SKATE има за цел да влијае на квантитетот и квалитетот на инклузивно рано детско образование во земјите вклучени во проектот (и пошироко), преку генерирање

More »
Проекти

Онлајн Сервисна Служба

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, со цел да овозможи континуитет во својата работа со децата со попреченост за време на пандемијата со Ковид-19,

More »
Информатор

„Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.

Отворете ги прозорците и Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), го промовираа комуникаторот „Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.   Асистивната

More »