„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во РСМ

Брошурата за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во Северна Македонија претставува дополнување на преведениот

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Потпомогнатата комуникација како метод во раната интервенција — теориски исходи и практични искуства

Со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ во Северна Македонија Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ направи превод на македонски јазик и на албански јазик

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Упатство за користење на апликација C-board (Си борд)

Преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ а спроведуван од здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Важноста на методот „врсничко учење“ за развојот на децата со попреченост во градинките

Верица Мојсовска е воспитувачка која веќе 35 години работи во скопската градинка „Снежана“ – Чаир. Во 1986 година најпрвин се вработила во градинката во Шуто

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Возот на другарството од градинката „Детска Радост“ – Гази Баба

Во детската градинка „Детска Радост“ од Гази Баба, од клонот „Сончогледи“ ни доаѓа убав пример за добра пракса од воспитувачката Виолета Тринческа Ивановска. Таа веќе

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на доверба од детската градинка „Снежана“ – Чаир

Кругот на доверба е  активност преку која децата во група ги споделуваат своите емоции преку картички. Ова е еден вид Монтесори активност која се користи

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Вести за пролетта од пеперутките од градинка „Бубамара“

Тимот на „Отворете ги прозорците“ ја посети градинката „Бубамара“ од Аеродром каде што се сретнавме со воспитувачката Даниела Јовановска и поразговаравме за начинот на работа

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на другарството во градинката „Весели Цветови“ – Кисела Вода

„Отворете ги прозорците“ во посета на објектот Мимоза – клон на градинката „Весели Цветови“ од Кисела Вода каде што воспитувачките споделуваат инклузивни приказни поттикнати од

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Секое дете е различно, но сите деца заедно ја сочинуваат најубавата и најшаренолика група за воспитувачката Атинула од скопската градинка „Срничка“

„Работам 23 години како воспитувачка и најсреќна сум кога работам со децата. Не би можела да се замислам како работам нешто друго.“ – вака ја

More »