СОБРАНИЕ

Тони Бачваровски

претседател

Прочитајте повеќе

Тони Бачваровски, претседател

Тони е дипломиран инженер за компјутерски науки. Тој е еден од основачите и прв претседател на здружението.

Во декември 2015 собранието повторно го избра за претседател на здружението.

М-р Лидија Крстевска Дојчиновска

Прочитајте повеќе

М-р Лидија Крстевска Дојчиновска

Лидија е еден од основачите на Отворете ги прозорците. Нејзина специјалност се дефектологијата и социјалната политика со фокус на инклузивното образоваиние. Вработена е како државен советник во Кабинетот на премиерот на Република Македонија.

Во 2007 собранието ја избра за претседател на здружението и функцијата ја вршеше во два мандати, до декември 2015 година.

М-р Никица Кусиникова

Прочитајте повеќе

М-р Никица Кусиникова

Извршна директорка на здружението Конект. Последните шеснаесет години работи на раководни позиции и како консултант во меѓународни и домашни развојни програми во доменот на унапредување на филантропијата, општествената одговорност на претпријатијата и развој на граѓанското општество.

Членка на собранието на Отоврете ги прозорците од декември 2015.

Проф. д-р Цветко Смилевски

Прочитајте повеќе

Проф. д-р Цветко Смилевски

Се пензионираше како Директор и професор на БАС во мај 2012 година. Сега е насочен кон научни истражувања во Институтот за менаџмент на БАС.

Член на собранието на Отворете ги прозорците од декември 2015.

Беким Бекири

Прочитајте повеќе

Беким Бекири

од 2008 година е менаџер на фирмата Марс Инкорпорејтед.

Тој е член на собранието на Отоврете ги прозорците од декември 2015.

Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

Прочитајте повеќе

Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

Работи на Институтот за дефектологија и предава Методика на работа со ученици со моторни нарушувања.

Членка на собранието на Отоврете ги прозорците од декември 2015.

Надица Мурџева

Прочитајте повеќе

Надица Мурџева

Е дипломиран економист и работи во фармацевската компанија Плива Македонија.

Членка е на собранието од декември 2015 година

Горан Петрушев

Прочитајте повеќе

Горан Петрушев

Е дипломиран дефектолог, со надградено образование во областа на логопедијата. Вработен е во Заводот за рехабилитација на слух говор и глас –Скопје и претседател на Сојузот на дефектолози на Македонија.

Член на собранието од денември 2015 година.

Назиктере Сулејмани

Прочитајте повеќе

Назиктере Сулејмани

Е дипломиран наставник по физика на позиција државен советник во Министерството за образование и наука во Скопје.

Членка на собранието од денември 2015 година

Душко Миновски

Прочитајте повеќе

Душко Миновски

Е дипломиран социјален работник на позиција државен советник во Министерството за трид и социјална политика.  Претседател на Комисијата за заштита од дискриминација до јануари 2016 гонина

Член на собранието од декември 2015 година.

Викторија Пенова

Прочитајте повеќе

Викторија Пенова

средношколка во СОУ „Гоце Делчев“ од Валандово. Таа е млада писателка и активен борец за човекови права.

Член на собранието од декември 2015 година.

М-р Африм Илјази

Прочитајте повеќе

М-р Африм Илјази

е консултант во полето на попреченоста и социјалниот развој. Тој е еден од основачите на здружението и член на Управниот одбор во три мандати.

Билјана Маневска

Прочитајте повеќе

Билјана Маневска

Е дипломиран филолог и активист за правата на лицата со попреченост. Член на управниот одбор од 2006-2015.

Златко Бошковиќ

Прочитајте повеќе

Златко Бошковиќ

Е дипломиран економист, вработен во приватна фирма. Во здружението е од основањето, како родител на еден од првите корисници. Член на Управниот одбор од 2006-2015.

Арменд Рашити

Прочитајте повеќе

Арменд Рашити

Е студент на правниот факултет во Скопје. Вработен е во здружението Моја кариера. Член на собранието од 2008 година.

Илчо Колеќески

Прочитајте повеќе

Илчо Колеќески

Има завршено средно училиште во св. Наум Охридски Скопје. Член на собранието од 2008 година.

М-р Елена Петрова

Прочитајте повеќе

М-р Елена Петрова

Е докторант на медицинскиот факултет во Скопје. Таа е специјалист ортодонт и работи во Клиничкиот Центар во Скопје. Член на собранието од 2012 година.

Ирена Бојмалиева

Прочитајте повеќе

Ирена Бојмалиева

Е студент на правниот факултет во Скопје. Вработен е во здружението Моја кариера. Член на собранието од 2008 година.

Ивица Симјановски

Прочитајте повеќе

Ивица Симјановски

Е правник, вработен во републичкото јавно обвинителсво.

Член на собранието од 2012 година.

Маргарита Гулевска

Прочитајте повеќе

Маргарита Гулевска

Маргарита е соработник за комуникации и проекти во Отворете ги прозорците. Во 2015 беше избрана од членовите на извршната канцеларија за претставник во Собранието.

Влора Адеми

Прочитајте повеќе

Влора Адеми

Влора е програмски менаџер во Мајкрософт Македонија.

Член на Собранието од декември 2015.