Arritjet e të mësuarit online për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore

Edukimi i të gjithë fëmijëve, përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, u detyrua të

Shpallje për punësimin e dy rehabilituesve -edukatorëve special në Shoqatën për teknologji asistive “Hapni dritaret” – Shkup

Shoqata për Teknologji asistive Hapni Dritaret - Shkup shpall një njoftim për punësimin e dy

Janë dhënë 56 tableta dhe 14 kompjuterë për studentët me nevoja të veçanta

Shoqata për Teknologji asistive "Hapni Dritaret" vizitoi 10 shkolla nga qytete të ndryshme, përkatësisht Shkupi,

Shkolla nga Tetova ndoqën trajnim për përdorim të teknologjisë asistive

Gjatë kësaj jave, nga e një deri në të katërtën shtator, ekipi i shoqatës Open

Trajnim dy-ditor për teknologjinë asistive

Ekipi i "Hapni dritaret" vizitoi shkollën fillore "Kole Kaninski" dhe shkollën fillore "Elpida Karamandi" në

FOLËSI” – aplikacion i ri i krijuar për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara

Teknologjia ndihmëse u mundëson personave me aftësi të kufizuara të jenë qytetarë aktivë në shoqëri.

Arritjet e të mësuarit online për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore

Edukimi i të gjithë fëmijëve, përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, u detyrua të

Shpallje për punësimin e dy rehabilituesve -edukatorëve special në Shoqatën për teknologji asistive “Hapni dritaret” – Shkup

Shoqata për Teknologji asistive Hapni Dritaret - Shkup shpall një njoftim për punësimin e dy

Janë dhënë 56 tableta dhe 14 kompjuterë për studentët me nevoja të veçanta

Shoqata për Teknologji asistive "Hapni Dritaret" vizitoi 10 shkolla nga qytete të ndryshme, përkatësisht Shkupi,

Shkolla nga Tetova ndoqën trajnim për përdorim të teknologjisë asistive

Gjatë kësaj jave, nga e një deri në të katërtën shtator, ekipi i shoqatës Open

Trajnim dy-ditor për teknologjinë asistive

Ekipi i "Hapni dritaret" vizitoi shkollën fillore "Kole Kaninski" dhe shkollën fillore "Elpida Karamandi" në

FOLËSI” – aplikacion i ri i krijuar për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara

Teknologjia ndihmëse u mundëson personave me aftësi të kufizuara të jenë qytetarë aktivë në shoqëri.

Platforma e Shërbimit Online

Tregime te sukseshme