Shkolla nga Tetova ndoqën trajnim për përdorim të teknologjisë asistive

Gjatë kësaj jave, nga e një deri në të katërtën shtator, ekipi i shoqatës Open the Windows, takoi stafin nga dy shkollat ​​e Tetovës “Naim Frasheri” dhe “Bratstvo Migjeni”. Qëllimi i kësaj vizite ishte trajnimi për përfaqësuesit e këtyre shkollave, për aplikimin e teknologjisë asistive, si një mjet për përfshirjen më të suksesshme të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore.

Dyzet mësues dhe përfaqësues të shërbimeve të shkollës profesionale patën mundësinë të njihen me konceptin e arsimit gjithëpërfshirës dhe përfitimet e teknologjisë asistive për të rritur cilësinë e arsimit për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.

Në fazën tjetër, shkollat ​​do të marrin teknologji dhe softuer arsimor në gjuhët e mësimit.

Kushtet e jashtëzakonshme të punës nuk ishin aspak arsye për të zvogëluar interesin e pjesëmarrësve për të vizituar dhe ndjekur këtë trajnim. Në fakt, ky është trajnimi i parë që shënon bashkëpunimin e Tetovës, por edhe të tetë shkollave të tjera në vend, në kuadër të projektit Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore, që shoqata zhvillon në mbështetjen e Fondacionit të FëmijëvePestalozzi.