Janë dhënë 56 tableta dhe 14 kompjuterë për studentët me nevoja të veçanta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shoqata për Teknologji asistive “Hapni Dritaret” vizitoi 10 shkolla nga qytete të ndryshme, përkatësisht Shkupi, Tetova, Velesi, Shtipi dhe Manastiri dhe siguroi 56 tableta dhe 14 kompjutera për nxënës me nevoja të veçanta nga familje të cenueshme shoqërore në mënyrë që të japin mbështetje në internet mësimdhënies dhe arsimimit më të mirë përmes aplikimit të teknologjive të informacionit dhe komunikimit.

Scroll Up