Обезбедени 56 таблети и 14 компјутери за ученици со посебни потреби

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Здружението за асистивна технологија „Отвори ги прозорците„ посети 10 училишта од различни градови и тоа Скопје, Тетово, Велес, Штип и Битола и обезбеди 56 таблети и 14 компјутери за ученици со посебни потреби од социјално ранливи семејства со цел да се даде поддркша кон online наставата и поквалитетно образование преку примена на информациски и комуникациски технологии.

Оваа донаторска активност ја организиравме во рамки на проектот „Инклузија на деца со ПОП“, проект поддржан од Детската Фондација Песталоци.

Scroll Up