„Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.

Отворете ги прозорците и Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), го промовираа комуникаторот „Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.  

Асистивната технологија овозможува лицата со попреченост да бидат активни граѓани во општеството. Треба да е присутна и достапна секаде каде што луѓето имаат потреба: во домот, училишта, болници, маркети, банки, игротеки и сл, бидејќи го олеснува секојдневното функционирање. Потребата од производи на нашиот пазар кои го поддржуваат вклучувањето на лицата со попреченост во сите текови на живеењето доведе соработка од која излезе корисен производ.   

„Неколку студенти и еден професор од ФЕИТ, заедони со две здруженија направија соработка вредна за награда. Сите страни заедно правејќи го она во кое се најдобри, ги надминаа своите секојдневни активности и заедно направија нешто што е од огромна корист за лицата со попреченост. Ова е проект во кој не се вклучени никакви дополнителни финансиски средства вон регуларната работа, исполнети се целите на сите организации а добиен е производ бесплатен за користење. Ваквите проекти се само знак за растење на едно општество и неговите чинители“. 

„На ФЕИТ постои голема традиција во негувањето на електротехниката, електрониката и новите технологии. Посебен акцент во своето делување факултетот му дава на општествената одговорност и давање придонес кон заедницата. Во тој контекст ФЕИТ има богата соработка со Здружението Отворете ги прозорците, која во последно време се интензивира. Како плод на таа соработка е денешниот производ кој претставува уред за асистивна комуникација, кој е втора верзија на системот, а на неговиот развој досега работеа четворица студенти од Институтот за електроника во склоп на нивните проектни задачи по предметите Дигитално процесирање на аудио и Биомедицинска електроника“ – изјави професорот од ФЕИТ Бранислав Геразов. 

„Апликацијата може да се користи на паметните уреди кои користат Android оперативен систем, секако не се исклучува можноста понатаму да се развие и верзија за IOS. Оваа апликација има функција на алатка и е направена да биде едноставна за користење бидејќи нејзината цел е полесно и поедноставно да се воспостави основна комуникација со околината. Принципот на работа на апликацијата е активирање на предснимени говорни пораки со притискање на полиња/копчиња. Во секоја од категориите се наоѓа множество од соодветни зборови. Секоја категорија и секој збор се објаснети со текст и со симбол или слика, во зависност од изборот на корисникот. Корисникот може да избере на кое ниво ќе го користи комуникаторот.  Се надеваме дека во иднина оваа апликација ќе продолжи да се надоградува и ќе прерасне во нешто многу поголемо и покорисно“, – објасни  Валерија Младеновиќ, една од четворицата креатори на апликацијата. 

„Со цел потикнување и развој на комуникација со деца кои имаат говорни тешкотии во Отворете ги прозорците досега користевме говорни табли кои се доста скапи и ги нема на нашиот пазар. Искуството и предизвиците од користење на таблите, како и секојдневната работа со нашите корисници ни овозможија да дадеме придонес при создавање на комуникаторот „Говорко“. Дадовме насоки апликацијата да биде пристапна во однос на сликите кои се користат, контрастот, големината и бројот на полиња, можноста за избор на глас. Со еден збор: можност за прилагодување на потребата на секој корисник зависно од индивидуалните способностите и можности“, изјави Марија Велиносвска -Велковска, специјален едукатор во Отворете ги прозорците.  

„Во рамки на нашиот центар  имавме можност и чест да ја тестираме оваа апликација со вкупно 30 деца, кои имаат потешкотии во комуникацијата. Децата со кои ја тестиравме апликацијата „Говорко“ беа невербални деца или деца со многу оскуден говор. Она што го забележавме е дека повеќето деца позитивно реагираа на апликацијата и покажаа знаци за склоност кон употреба на апликацијата за комуникација“ – изјави Маја Трајчова, специјален едукатор во Зружение за рана стимулација, развој и игра кај деца Креатива Исток. 

Изворниот код на апликацијата е достапен на: https://gitlab.com/govorko/govorko?fbclid=IwAR0I7c3_7cMXi8MLGi6WP4__JzCk_rER0bs3pE1slKYGwvv69lIRzpqZvuE , а на следниот линк може да го погледнете демото: https://www.youtube.com/watch?v=lwpvceeLC4Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13UqAK41E-xGm-SQPJ6BaH-8w5N9bArhEfJkt_3QQ8LQ99Q4w1tj28Zpw . Наскоро апликацијата „Говорко“ се очекува да биде достапна на Play Store.