„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците со поддршка од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за локални самоуправи

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Наша насмевка

„Наместо да се обезбедува нешто поразлично или дополнително за деца кои се соочуваат со тешкотии во нивното учење, инклузивната педагогија се обидува да го прошири

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Писмо за благодарност: БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС, НАСТАНА ПРОМЕНА КАЈ НАС.

 П.А  е на возраст од седум години и е ученик во прво одделение. Според наодот и мислењето за оцена на видот и степенот на попреченоста

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку книгата „Сетила“ ги будиме сетилата на нашата локална заедница за потребите на учениците со ПОП

Посветувајќи големо внимание за рамноправно учество на лицата со попреченост во сите облици на општеството нашата неколкугодишна соработка со Здружението за асистивна технологија Отворете ги

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Од магацин до современ кабинет за асистивна технологија

Оваа учебна година посебните одделенија во ООУ „Ванчо Прке“- Штип се транформираа во Центар за поддршка на учењето. Поради недостиг на простории во нашето училиште

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Позитивна приказна – ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ – Велес

Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“- Велес е деветгодишно училиште основано 1973г. со основна дејност – воспитние, образование и третман за ученици со

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Секој од секого учи, поддршката не им е потребна само на учениците туку и на наставниците

Јуни 2016 година. Топло летно попладне. Телефонот заѕвони. Од другата страна го слушнав гласот на пријателка со која се познававме десетина години. Со паничен страв

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Учеството во проектот „Инклузија на деца со ПОП“ ја зајакна нашата соработка со општината

ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје, од 2020 година е вклучено во проектот „Инклузија на децата со ПОП“ од страна на Здружението за асистивна технологија „Отворете

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку фандрејзинг активности потребите на учениците со ПОП станаа повидливи за средината

Секое дете е посебно. Децата се развиваат различно, сите тие имаат различни карактеристики, различни силни страни и на сите им е потребна различна поддршка за

More »