„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Со тастерот за комуникација полесно комуницираме со нашиот ученик

Ученикот Б.З има 11 години и е вклучен од прво одделение во нашето училиште. Иако е добро адаптиран и вклопен во своето одделение, сепак кај

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку асистивната технологија и софтвер ученикот безрезервно се вклучува во нова наставна содржина

,,Различностите се факт, инклузијата е акт“ е мотото од кое се раководи нашето училиште. Училиште кое согледувајќи ги можностите за надминување на предизвиците се труди

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Разликите не обединуваат

Градењето на позитивни вредности и почитување на различноста од најмала возраст е еден од чекорите за креирање инклузивна клима во училиштето. Иако поголем дел од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Во инклузивната средина секое дете има можност да ги развива своите потенцијали

„Секое дете е различно на свој начин и токму таа различност го прави детето посебно. Сите деца имаат специфични потреби, а истовремено и толку многу

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Стипендистот Р.Н. за прв пат ја оствари можноста да биде ученик

Р.Н. е дете на 9 годишна возраст со аутизам и телесна попреченост (потешкотии при движење на левата рака и левата нога). Истиот живее на 7

More »