„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Нашиот ученик полесно комуницира и пишува преку асистивната технологија

 Ученикот  Х. Ф, е редовен инклузиран  ученик  во IV-то одделение во нашето училиште „Братство-Миѓени“ од Тетово. Во училиштето е вклучен од прво одделение и учи

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Универзалниот дизајн, асистивната технологија и пристапните содржини го овоможуваат вклучувањето на секое дете во наставата

Ученичката прв пат ја запознав оваа учебна година , кога таа започна шесто одделение. Моето искуство со ученици кои имаат посебни образовни потреби беше релативно

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Со тастерот за комуникација полесно комуницираме со нашиот ученик

Ученикот Б.З има 11 години и е вклучен од прво одделение во нашето училиште. Иако е добро адаптиран и вклопен во своето одделение, сепак кај

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку асистивната технологија и софтвер ученикот безрезервно се вклучува во нова наставна содржина

,,Различностите се факт, инклузијата е акт“ е мотото од кое се раководи нашето училиште. Училиште кое согледувајќи ги можностите за надминување на предизвиците се труди

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Разликите не обединуваат

Градењето на позитивни вредности и почитување на различноста од најмала возраст е еден од чекорите за креирање инклузивна клима во училиштето. Иако поголем дел од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Во инклузивната средина секое дете има можност да ги развива своите потенцијали

„Секое дете е различно на свој начин и токму таа различност го прави детето посебно. Сите деца имаат специфични потреби, а истовремено и толку многу

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Стипендистот Р.Н. за прв пат ја оствари можноста да биде ученик

Р.Н. е дете на 9 годишна возраст со аутизам и телесна попреченост (потешкотии при движење на левата рака и левата нога). Истиот живее на 7

More »