АПЛИКАЦИИ

Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и

Прочитајте повеќе