ВИДЕА

Курт Витрих

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Тим лидер на проект

Борис Тримчев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Експерт за развој на стручни вештини и економија

Ивана Георгиевска

Претставник на МЦГО | Експерт за стручно образование и обука

Аница Алексова

Претставник на МЦГО | Експерт за политики и управување во образование

Пример име

Борис Тримчев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Експерт за развој на стручни вештини и економија

Ивана Георгиевска

Претставник на МЦГО | Експерт за стручно образование и обука

Аница Алексова

Претставник на МЦГО | Експерт за политики и управување во образование

Scroll Up