асистивна технологија

Асистивната технологија овозможува и промовира инклузија и рамноправно учество на лицата со попреченост во сите облици на општеството. Примарната цел на асистивните технологија е одржување или подобрување на функционирањето и независноста на поединецот, со што се промовира и нивната благосостојба. Асистивната технологија им овозможуваат на луѓето да живеат здрав, продуктивен, независен и достоинствен живот и да учествуваат во образованието, пазарот на трудот и граѓанскиот живот како сите други граѓани.

Здружението за асистивна технологија „ Отворетеги прозорците„ е фокусирана во промовирањето на асистивната технологија и дигиталната инклузија во полето на образованието и потешкотиите во учењето кај деца и млади лица. Асистивната технологија во нашето здружение им помага на лицата со различни попреченности – од когнитивни проблеми до физичко оштетување a учениците со тешкотии во учењето честопати доживуваат поголем успех кога им е дозволено да ги користат своите способности (јаки страни) за да работат околу нивната попреченост преку асистивната технологија.

Асистивната технологија може да ја зголеми самоувереноста на детето како и чувството за независност. Децата што се одат на училиште, честопати се премногу зависни од родители, браќа и сестри, пријатели и наставници за помош со нивните задачи. Со употреба на асистивната технологија е докажано дека  децата можат да доживеат многу поголем успех со самостојно работење.

Кои видови на проблеми со учењето се обраќаат со помошната технологија?

Асистивната технологија може да одговори на многу видови тешкотии во учењето. Уленик кој има потешкотии во пишувањето, може да состави извештај од училиште, диктирајќи го и да го претвори во текст со посебен софтвер. Детето кое се бори со математика може да користи рачен калкулатор за да задржи резултат додека игра игра со пријател. А тинејџер со дислексија може да има корист од асистивна технологија што ќе го чита гласно упатството за обука на неговиот работодавец. Постојат разни алатки за да им помогнеме на студентите кои се борат со:

Слушање

Одредени алатки за асистивна технологија можат да им помогнат на луѓето кои имаат потешкотии да обработуваат и да запомнат говорен јазик. Таквите уреди можат да се користат во различни поставки (на пр., Предавање на час или состанок со повеќе звучници).

Математика

Асистивната технологија за математика е дизајнираа да им помогне на лиѓето кои се имаат потешкотии со организирање, усогласување и копирање математички проблеми на хартија. Со помош на визуелна и / или аудио поддршка, корисниците можат подобро да ги постават и да ги пресметаат основните математички проблеми.

Организација и меморија

Алатките за асистивна технологија можат да му помогнат на ученикот да го организира и следи неговиот календар, распоред, список со задачи, информации за контакт и разни белешки. Овие алатки му овозможуваат да управува, складира и презема такви информации со помош на специјален софтвер и рачни уреди.

Читање

Постојат широк спектар на алатки за асистивна технологија достапни за да им помогнат на поединците кои се борат со читањето. Додека секој вид алатка работи малку поинаку, сите овие алатки помагаат со презентирање на текст како говор. Овие алатки помагаат да се олесни декодирањето, читањето на флуентност и разбирањето.

Пишување

Има широк спектар на алатки на асистивна технологија достапни за да им помогнат на студентите кои се борат со пишувањето. Некои од овие алатки им помагаат на студентите да ја заобиколат вистинската физичка задача на пишување, додека други олеснуваат правилно правопис, интерпункција, граматика, употреба на зборови и организација.