Информатор 36

Pogled-odvnatre-br.36Download

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“,

Јавен повик за локални самоуправи

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“,

Оглас за вработување Координатор за финансии и администрација во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците - Скопје објавува оглас за вработување на Координатор/ка

Бидете кум на нашето здружение: ТАВ Македонија ДООЕЛ поддржувач на работата на „Отворете ги прозорците“

Корисниците со попреченост кои го посетуваат Центарот за асистивна технологија во рамки на здружението за

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во РСМ

Брошурата за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна

Информатор 36

Pogled-odvnatre-br.36Download

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“,

Јавен повик за локални самоуправи

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“,

Оглас за вработување Координатор за финансии и администрација во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците - Скопје објавува оглас за вработување на Координатор/ка

Бидете кум на нашето здружение: ТАВ Македонија ДООЕЛ поддржувач на работата на „Отворете ги прозорците“

Корисниците со попреченост кои го посетуваат Центарот за асистивна технологија во рамки на здружението за

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во РСМ

Брошурата за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна

Онлајн сервисна служба

Успешни приказни