Тетовски училишта добија обука за асистивна технологија

Во текот на оваа недела, од први до четврти септември, тимот на здружението Отворете ги

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри Опремата вклучувашет екрани на допир, асистивни тастатури,

Вежбаме за подобар развој

Нашите специјални едукатори Ана и Марија, за време на вчерашната работилницата на тема "Вежбаме за

Едакви услови за учење во соработка со Конект

Придружи се во нашата донаторска акција, и Вашата хуманитарност ќе стане решение за проблемот на

Дводневна обука за асистивна технологија

Тимот на „Отворете ги прозорците“ ги посети ООУ "Коле Канински" и ООУ "Елпида Караманди" во

Поддршка на дневни ценри

Во текот на месец февруари, тимот на Отворете ги прозорците, започна со обуки за три

Тетовски училишта добија обука за асистивна технологија

Во текот на оваа недела, од први до четврти септември, тимот на здружението Отворете ги

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри

Опремување со современа асистивна технологија во пет дневни центри Опремата вклучувашет екрани на допир, асистивни тастатури,

Вежбаме за подобар развој

Нашите специјални едукатори Ана и Марија, за време на вчерашната работилницата на тема "Вежбаме за

Едакви услови за учење во соработка со Конект

Придружи се во нашата донаторска акција, и Вашата хуманитарност ќе стане решение за проблемот на

Дводневна обука за асистивна технологија

Тимот на „Отворете ги прозорците“ ги посети ООУ "Коле Канински" и ООУ "Елпида Караманди" во

Поддршка на дневни ценри

Во текот на месец февруари, тимот на Отворете ги прозорците, започна со обуки за три

Онлајн Сервисна Служба

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Scroll Up