„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Тастатурата со големи копчиња и мониторот се замена за молив и тетратка

В.Р. е ученичка во трето одделение и има 9 години. Таа има потешкотии во делот на движењето и говорот, поради телесната попреченост, но тоа не

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Инклузијата е процес во кој сите учествуваат

Општинското основно училиште „Панко Брашнаров“ од Велес, е училиште кое за прв пат доби можност да биде дел од проект каде што добива поддршка во

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Ја променивме средината, се променија и возрасните

Не секоја попреченост е видлива, не секоја тага е видлива. Како сите деца и децата со попреченост со себе носат порив за среќен и исполнет

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку надградените знаења и применетите стратегии нашиот ученик повеќе не користи ИОП

Ученикот М.Ј. е ученик во ООУ„Ванчо Прке“ – Штип во V одделение. Тој е ученик со потешкотии во учењето, односно не може во целост да

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Позитивна приказна за ученик со потешкотии во развојот во посебни одделенијa

Ученичката С.Т е ученичка во деветто одделение во посебните одделенија во ООУ„Ванчо Прке“ – Штип. Ученичката е со големо оштетување на видот и умерена интелектуална

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Нашиот ученик полесно комуницира и пишува преку асистивната технологија

 Ученикот  Х. Ф, е редовен инклузиран  ученик  во IV-то одделение во нашето училиште „Братство-Миѓени“ од Тетово. Во училиштето е вклучен од прво одделение и учи

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Универзалниот дизајн, асистивната технологија и пристапните содржини го овоможуваат вклучувањето на секое дете во наставата

Ученичката прв пат ја запознав оваа учебна година , кога таа започна шесто одделение. Моето искуство со ученици кои имаат посебни образовни потреби беше релативно

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Со тастерот за комуникација полесно комуницираме со нашиот ученик

Ученикот Б.З има 11 години и е вклучен од прво одделение во нашето училиште. Иако е добро адаптиран и вклопен во своето одделение, сепак кај

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку асистивната технологија и софтвер ученикот безрезервно се вклучува во нова наставна содржина

,,Различностите се факт, инклузијата е акт“ е мотото од кое се раководи нашето училиште. Училиште кое согледувајќи ги можностите за надминување на предизвиците се труди

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Разликите не обединуваат

Градењето на позитивни вредности и почитување на различноста од најмала возраст е еден од чекорите за креирање инклузивна клима во училиштето. Иако поголем дел од

More »