„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Од магацин до современ кабинет за асистивна технологија

Оваа учебна година посебните одделенија во ООУ „Ванчо Прке“- Штип се транформираа во Центар за поддршка на учењето. Поради недостиг на простории во нашето училиште

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Позитивна приказна – ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ – Велес

Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“- Велес е деветгодишно училиште основано 1973г. со основна дејност – воспитние, образование и третман за ученици со

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Секој од секого учи, поддршката не им е потребна само на учениците туку и на наставниците

Јуни 2016 година. Топло летно попладне. Телефонот заѕвони. Од другата страна го слушнав гласот на пријателка со која се познававме десетина години. Со паничен страв

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Учеството во проектот „Инклузија на деца со ПОП“ ја зајакна нашата соработка со општината

ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје, од 2020 година е вклучено во проектот „Инклузија на децата со ПОП“ од страна на Здружението за асистивна технологија „Отворете

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку фандрејзинг активности потребите на учениците со ПОП станаа повидливи за средината

Секое дете е посебно. Децата се развиваат различно, сите тие имаат различни карактеристики, различни силни страни и на сите им е потребна различна поддршка за

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Тастатурата со големи копчиња и мониторот се замена за молив и тетратка

В.Р. е ученичка во трето одделение и има 9 години. Таа има потешкотии во делот на движењето и говорот, поради телесната попреченост, но тоа не

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Инклузијата е процес во кој сите учествуваат

Општинското основно училиште „Панко Брашнаров“ од Велес, е училиште кое за прв пат доби можност да биде дел од проект каде што добива поддршка во

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Ја променивме средината, се променија и возрасните

Не секоја попреченост е видлива, не секоја тага е видлива. Како сите деца и децата со попреченост со себе носат порив за среќен и исполнет

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку надградените знаења и применетите стратегии нашиот ученик повеќе не користи ИОП

Ученикот М.Ј. е ученик во ООУ„Ванчо Прке“ – Штип во V одделение. Тој е ученик со потешкотии во учењето, односно не може во целост да

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Позитивна приказна за ученик со потешкотии во развојот во посебни одделенијa

Ученичката С.Т е ученичка во деветто одделение во посебните одделенија во ООУ„Ванчо Прке“ – Штип. Ученичката е со големо оштетување на видот и умерена интелектуална

More »