Ја променивме средината, се променија и возрасните

Не секоја попреченост е видлива, не секоја тага е видлива. Како сите деца и децата со попреченост со себе носат порив за среќен и исполнет живот, витално учество во заедницата, како и порив за давање сопствен придонес во градењто на општествената заедница.Правичноста во таквата заедница се гледа преку вклучување на децата со попреченост доколку средината се промени и го поддржи таквото вклучување.

Можеби мојата приказна ќе ја започнам ретроспективно. Токму кај нас во нашето училиште ,,Елпида Караманди,, се случи тоа што треба да се случува во пошироката општествена заедница. Се промени средината, се променија вработените и го поддржаа во целост вклучувањето на В.К. во целокупниот образовен процес.Не беше лесно, но  се случи промената. Како и секоја добра и цврста промена е кога доаѓа од базата.

Со В.К. најпрво се сретнав со нејзиното запишување во прво одделение. Во целост бев запозната со состојбата на девојчето и истата ја прифатив најодговорно и најискрено. Нема успех ако не се прифатат нештата такви кави што се. Можеби некаде сум прочитала: Само тоа што го прифаќаме станува и прифатливо……..Имав предизвик и го прифатив. Имаше и девојчето предизвик и таа нас не прифати мене и другарчињата во одделението.Имав нешто претходно искуство со работа со ученици со попреченост, можеби тоа и ме охрабри дека заедно ќе се избориме во секојдневните перизвици и дека со голема леснотија ќе ги пребродуваме сите препреки и бариери. Најмногу ми значеше тоа што се изборив ( изборивме) девојчето да биде прифатено од целото одделение, а покасно и истото стана мој асистент( целото одделение) во прифаќањето на девојчето и давање на силна поддршка во секој поглед, дружење надвор од училницата, во училницата, прослави, родендени. Станавме едно, тело една душа. Тука морам да напоменам дека ја имавме целата подршка и од страна на родителите, нашата стручна служба од училиштето, па и останатите вработени.

Користев разни методи,алатки, секој ден откривав што е она што ми ја подобрува работата со девојчето и да ги совладува наставните содржини во рамките на нејзините можности во голема мера, повторно ќе нагласам имаа главна улога и другарчињата кои ја опкружуваа В.К.

За време на пандемијата се појави проблемот, настава преку далечина, таман кога постигнавем многу со девојчето. За среќа во несреќа ( пандемијата), се активира дополнителната поддршка од Детската Фондација Песталоци како дел од од Проектот Инклузија на деца со посебни потреби во организација на ,,Отворете ги прозорците,,На тој начин продолжи нашата работа со огромната поддршка од горенаведените авторитети и во целост ја продолжив мојата работа со ученичката. Добивме силна мотивација и желба за работа и покрај сите потешкотии кои се јавуваа со он лајн наставата. Но тука не застанавме. Во договор со родителите девојчето со физичко присуство доаѓаше трипати неделно на училиште со индивидуализирана настава и со работните листови кои специјално ги добивавме со претходно идентификување на  потребна асистивна технологија која е наменета за работа со деца со попречености од страна на одговорните лица од ,,Отворете ги прозорците,, Исто така меѓувреме имавме и доста обуки  и добивме дидактички материјали организирани од стручните лица од организацијата. Асистивната техологија која ја добив како поддршка за работа со девојчето во голема мера го напредна постигнувањето на содржините од предметот математика, но во секој случај го подобри и целокупното совладување и збогатување на искуството на девојчето и по другите предмети.

Како резиме на оваа успешна приказна би завршила со тоа што повторно ќе се навратам таму каде што започнав. Ја променивме средината, се променија и возрасните кои се сега предметни наставници на девојчето како и останатите соученици кои не ја познаваа дотогаш В.К. Нејзината самодоверба расте секојдневно и таа е еднаква меѓу еднаквите, се чувствува сигурна и силна пред предизвиците. Успешна е, и надвор од училишната средина, прифатена и промовирана со своите способности за самопромоција, зумба натпревари, танц, балет, улоги во театарски престави, успешна планинарка.

Гордана Угриновска, одделенски наставник