Trajnim dy-ditor për teknologjinë asistive

Ekipi i “Hapni dritaret” vizitoi shkollën fillore “Kole Kaninski” dhe shkollën fillore “Elpida Karamandi” në Manastir, dhe mbajti një trajnim dy-ditor mbi teknologjinë ndihmëse në kuadër të projektit “Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore ” i mbështetur nga Fondacionit I Fëmijëve Pestalozzi. Qëllimi i trajnimeve që ne mbajmë gjatë gjithë muajit në pesë komuna në territorin e vendit është zbatimi më i suksesshëm i arsimit gjithëpërfshirës.