OpenTheWindows

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Повик за креирање образовни апликации или наставно-дидактички ресурси за поддршка на инклузивното образование

Проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби (ПОП)“ поддржан од Детската фондација „Песталоци“, спроведуван од Здружението за асистивна технологија „Oтворете ги прозорците“, отвора повик

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Развој на нови услуги за поддршка на инклузија преку примена на асистивна технологија

Професионалци од петте училишта со ресурсен центар и од осум центри за поддршка се учесници на дводневната обука за „Примена на асистивната технологија како алатка

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците со поддршка од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за локални самоуправи

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од

More »

Оглас за вработување Координатор за финансии и администрација во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Координатор/ка за финансии и администрација Работни задачи: Потребни квалификации: Најуспешниот/ната кандидат/ка

More »
Постови - вести

Бидете кум на нашето здружение: ТАВ Македонија ДООЕЛ поддржувач на работата на „Отворете ги прозорците“

Корисниците со попреченост кои го посетуваат Центарот за асистивна технологија во рамки на здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ добиваат услуги односно едукативни часови

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Брошура за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во РСМ

Брошурата за расположливите ресурси за поддршка на раната интервенција и поддршка на системот на алтернативна и аугментативна комуникација во Северна Македонија претставува дополнување на преведениот

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Наша насмевка

„Наместо да се обезбедува нешто поразлично или дополнително за деца кои се соочуваат со тешкотии во нивното учење, инклузивната педагогија се обидува да го прошири

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Потпомогнатата комуникација како метод во раната интервенција — теориски исходи и практични искуства

Со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ во Северна Македонија Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ направи превод на македонски јазик и на албански јазик

More »