OpenTheWindows

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Спецификација и услови за аплицирање на повик за избор на експерт за спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за основно образование, во делот на модифицирана програма за ученици со комплексна попреченост во Република Северна Македонија

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ објавува повик за истражувач експерт за  изработка на методологија и спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Повик за грант за креирање образовни апликации или наставно-дидактички ресурси за поддршка на инклузивното образование

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамки на проектот „Инклузија на децата со посебни образовни потреби“ објавува повик за доделување грант за креирање

More »
Огласи

(продолжен рок за аплицирање) – Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје oбјавува оглас за вработување на: Раководител/ка на проект

Контекст и општ описЗдружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, од 2020 година гоимплементира проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан одДетската фондација

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Иновативни решенија за апликации и ресурси

Во текот на летниот период отворивме повик за да ги поттикнеме факултетите, кои се дел од проектот проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан од Детската фондација „Песталоци“, да ги насочат своите стручни, научни и технички капацитети кон иновативни решенија за креирање ресурси и апликации што ќе ја збогатат средината за учење и развој на сите деца.

More »
Огласи

Спецификација и услови за аплицирање на повик за избор на експерт за спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за основно образование, во делот на модифицирана програма за ученици со комплексна попреченост во Република Северна Македонија

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ објавува повик за истражувач експерт за  изработка на методологија и спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за основно образование, во делот на модифицирана програма за ученици со комплексна попреченост.

More »
Inclusion of children with special educational needs, Pestalozzi Children's Foundation

Јавен повик за прибирање понуди за набавка на асистивна технологија и опрема

Здружението за асистивна технологија ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ Скопје објавува јавен повик за набавка на асистивна технологија и опрема

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Повик за креирање образовни апликации или наставно-дидактички ресурси за поддршка на инклузивното образование

Проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби (ПОП)“ поддржан од Детската фондација „Песталоци“, спроведуван од Здружението за асистивна технологија „Oтворете ги прозорците“, отвора повик

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Развој на нови услуги за поддршка на инклузија преку примена на асистивна технологија

Професионалци од петте училишта со ресурсен центар и од осум центри за поддршка се учесници на дводневната обука за „Примена на асистивната технологија како алатка

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците со поддршка од

More »