OpenTheWindows

„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Важноста на методот „врсничко учење“ за развојот на децата со попреченост во градинките

Верица Мојсовска е воспитувачка која веќе 35 години работи во скопската градинка „Снежана“ – Чаир. Во 1986 година најпрвин се вработила во градинката во Шуто

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Возот на другарството од градинката „Детска Радост“ – Гази Баба

Во детската градинка „Детска Радост“ од Гази Баба, од клонот „Сончогледи“ ни доаѓа убав пример за добра пракса од воспитувачката Виолета Тринческа Ивановска. Таа веќе

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на доверба од детската градинка „Снежана“ – Чаир

Кругот на доверба е  активност преку која децата во група ги споделуваат своите емоции преку картички. Ова е еден вид Монтесори активност која се користи

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“ поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ

Здружението за Асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од националната и регионалната канцеларија на УНИЦЕФ го спроведува проектот „Инклузија на децата со попреченост во

More »
Проекти

Проект: „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан од Детската Фондација Песталоци

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, од јануари 2020 година започна со реализација на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“. Овој проект

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Вести за пролетта од пеперутките од градинка „Бубамара“

Тимот на „Отворете ги прозорците“ ја посети градинката „Бубамара“ од Аеродром каде што се сретнавме со воспитувачката Даниела Јовановска и поразговаравме за начинот на работа

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Писмо за благодарност: БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС, НАСТАНА ПРОМЕНА КАЈ НАС.

 П.А  е на возраст од седум години и е ученик во прво одделение. Според наодот и мислењето за оцена на видот и степенот на попреченоста

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку книгата „Сетила“ ги будиме сетилата на нашата локална заедница за потребите на учениците со ПОП

Посветувајќи големо внимание за рамноправно учество на лицата со попреченост во сите облици на општеството нашата неколкугодишна соработка со Здружението за асистивна технологија Отворете ги

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Од магацин до современ кабинет за асистивна технологија

Оваа учебна година посебните одделенија во ООУ „Ванчо Прке“- Штип се транформираа во Центар за поддршка на учењето. Поради недостиг на простории во нашето училиште

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Позитивна приказна – ОУРЦ „Маца Ѓ. Овчарова“ – Велес

Основното училиште со ресурсен центар „Маца Ѓ. Овчарова“- Велес е деветгодишно училиште основано 1973г. со основна дејност – воспитние, образование и третман за ученици со

More »