OpenTheWindows

„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Со тастерот за комуникација полесно комуницираме со нашиот ученик

Ученикот Б.З има 11 години и е вклучен од прво одделение во нашето училиште. Иако е добро адаптиран и вклопен во своето одделение, сепак кај

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Преку асистивната технологија и софтвер ученикот безрезервно се вклучува во нова наставна содржина

,,Различностите се факт, инклузијата е акт“ е мотото од кое се раководи нашето училиште. Училиште кое согледувајќи ги можностите за надминување на предизвиците се труди

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Разликите не обединуваат

Градењето на позитивни вредности и почитување на различноста од најмала возраст е еден од чекорите за креирање инклузивна клима во училиштето. Иако поголем дел од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Во инклузивната средина секое дете има можност да ги развива своите потенцијали

„Секое дете е различно на свој начин и токму таа различност го прави детето посебно. Сите деца имаат специфични потреби, а истовремено и толку многу

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Стипендистот Р.Н. за прв пат ја оствари можноста да биде ученик

Р.Н. е дете на 9 годишна возраст со аутизам и телесна попреченост (потешкотии при движење на левата рака и левата нога). Истиот живее на 7

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Кругот на другарството во градинката „Весели Цветови“ – Кисела Вода

„Отворете ги прозорците“ во посета на објектот Мимоза – клон на градинката „Весели Цветови“ од Кисела Вода каде што воспитувачките споделуваат инклузивни приказни поттикнати од

More »
„Инклузија на деца со попреченост во предучилишното образование“, УНИЦЕФ

Секое дете е различно, но сите деца заедно ја сочинуваат најубавата и најшаренолика група за воспитувачката Атинула од скопската градинка „Срничка“

„Работам 23 години како воспитувачка и најсреќна сум кога работам со децата. Не би можела да се замислам како работам нешто друго.“ – вака ја

More »
Огласи

Оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи директно

More »
Огласи

Барање на понуда за набавка на дидактички материјали и сензорни уреди

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ───────────── Објава за набавка на дидактички материјали и сензорна уреди Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамките на проектот „Инклузија

More »
Uncategorized

Оглас за вработување Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори (Fundraiser) во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори Дефиниција/Цел на работното место:

More »