Огласи

Огласи

Оглас за вработување специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување специјален едукатор и рехабилитатор за отворена позиција во проектот: Инклузија на деца

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Повик за грант за креирање образовни апликации или наставно-дидактички ресурси за поддршка на инклузивното образование

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамки на проектот „Инклузија на децата со посебни образовни потреби“ објавува повик за доделување грант за креирање

More »
Огласи

(продолжен рок за аплицирање) – Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје oбјавува оглас за вработување на: Раководител/ка на проект

Контекст и општ описЗдружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, од 2020 година гоимплементира проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“ поддржан одДетската фондација

More »
Огласи

Спецификација и услови за аплицирање на повик за избор на експерт за спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за основно образование, во делот на модифицирана програма за ученици со комплексна попреченост во Република Северна Македонија

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ објавува повик за истражувач експерт за  изработка на методологија и спроведување на истражување за имплементацијата на Законот за основно образование, во делот на модифицирана програма за ученици со комплексна попреченост.

More »
Inclusion of children with special educational needs, Pestalozzi Children's Foundation

Јавен повик за прибирање понуди за набавка на асистивна технологија и опрема

Здружението за асистивна технологија ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ Скопје објавува јавен повик за набавка на асистивна технологија и опрема

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за училишта

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците со поддршка од

More »
„Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Детска Фондација Песталоци

Јавен повик за локални самоуправи

Во насока на имплементација на активностите на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ со поддршка од

More »

Оглас за вработување Координатор за финансии и администрација во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Координатор/ка за финансии и администрација Работни задачи: Потребни квалификации: Најуспешниот/ната кандидат/ка

More »
Огласи

Оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи директно

More »
Огласи

Барање на понуда за набавка на дидактички материјали и сензорни уреди

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ───────────── Објава за набавка на дидактички материјали и сензорна уреди Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамките на проектот „Инклузија

More »