Огласи

Оглас за вработување Координатор за финансии и администрација во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Координатор/ка за финансии и администрација Работни задачи: Потребни квалификации: Најуспешниот/ната кандидат/ка

More »
Огласи

Оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на специјален едукатор и рехабилитатор. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи директно

More »
Огласи

Барање на понуда за набавка на дидактички материјали и сензорни уреди

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ───────────── Објава за набавка на дидактички материјали и сензорна уреди Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ во рамките на проектот „Инклузија

More »
Uncategorized

Оглас за вработување Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори (Fundraiser) во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на Соработник/чка за обезбедување фондови од локални донатори Дефиниција/Цел на работното место:

More »
Огласи

Наслов

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever

More »
Огласи

Оглас за вработување на двајца специјални едукатори рехабилитатори во Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ – Скопје

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците – Скопје објавува оглас за вработување на двајца специјални едукатори и рехабилитатори. Дефиниција/Цел на работното место: Едукаторот работи

More »