Апликации

Апликации

Прв женски компјутерски глас на македонски јазик – Сузе (text-to-speech)

Со поддршка од УНИЦЕФ преку проектот „Инклузија на децата со попреченост во предучилишното образование“, во соработка со Факултетот за електротехника и информатички технологии и надворешни

More »
Апликации

Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и можноста за употреба од страна на возрасни, доколку сметаат дека

More »