Поддршка на дневни ценри

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Во текот на месец февруари, тимот на Отворете ги прозорците, започна со обуки за три дневни центри. Изборот на дневните центри беше направен врз основа на анкетно истражување и теренски посети, во рамки на проектот „Пилотирање модел за трансформација на дневни центри“.
16 претставници од дневните центри од Прилеп, Кавадарци и Гостивар имаа можност преку првиот модул да се запознаат со асистивната технологија, моделот на проценка на потреби на корисници и да стекнат практични искуства за примена на технологијата и изработка на е-пристапни содржини.

Учесниците високо го оценија квалитетот и содржината на обуката. Во следниот период ќе бидат одржани уште два модули за обука со истите учесници, а целта е на овој начин да се зајакнат нивните капацитети во процесот на креирање услуги за поддршка на децата и лицата со попреченост.

Проектот се спроведува со поддршка од УНИЦЕФ

Scroll Up