Посета од ученици во соработка со ПУ „Златан Сремац„

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

На почетокот на февруари, нашиот центар за асистивна технологија беше домакин на тричасовна посета од страна на триесетина ученици со и без попреченост од 4 држави (Полска, Романија, Турција, Португалија), коишто како дел од Еразмус+ проектот “Together for better” имаа можност да се запознаат со тоа што е асистивна технологија, со каква асистивна технологија располага нашиот центар, како таа се користи и слично. Оваа меѓународна посета беше организирана во соработка со ПУ „Златан Сремац“. Со реализирањето на оваа посета, како и голем број посети од локален карактер со ученици, студенти и други заинтересирани, покажуваме дека „Отворете ги прозорците“ има и отворени врати за секој еден што сака да научи повеќе за асистивната технологија, односно на каков било начин да придонесе кон остварување на нашата мисија.

Scroll Up