Поддршка од Детската фондација Песталоци

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Со голема радост ja споделуваме веста дека на почетокот од оваа година, нашата организација доби финансиска поддршка од Детската фондацијата Песталоци, меѓународна организација за благосостојба на децата која работи за поддршка на децата и младите уште од 1946 година. Нивната поддршка на нашата мисија е многу значајна за нас, и наша должност е да се погрижиме за придобивките од оваа соработка да бидат упатени кон сите деца и млади со посебни образони потреби на кои нашата помош им е најпотребна.

Чест ни е што ја имаме Детската фондацијата Песталоци како наш партнер и со нетрпение ги очекуваме резултатите за кои редовно ќе известуваме.

Тимот на Отворете ги прозорците

Scroll Up