Languages

2007

Прирачник за обучувачи
Тука може да го преземете прирачникот за обучувачи: „ Прирачник за основна обука за користење на информатичка технологија за лица со оштетен вид“.
Прирачник за ученици со оштетен вид
Тука може да го преземете: „Прирачникот за основна обука за користење на информатичка технологија за лица со оштетен вид“ наменет за ученици.

2006

Прирачник за пристапни опции
Тука може да го преземете прирачникот за пристапни опции во Microsoft Windows XP: „ Како да го направите вашиот компјутер полесен за употреба“.
Упатство „Како да направиш адаптиран џојстик“
Тука може да го преземете упатството: „Како да направиш адаптиран џојстик“.

Pages