Languages

Error message

Образовни игри

насловна
Читаме и пишуваме
Образовен софтвер за читање и пишување на македонски и албански јазик.
Линк
слика од страницата со игри
Игротека
На линкот може да најдете игри креирани од дефектолозите во Центарот за асистивна технологија во соработка со студенти од ФИНКИ.
Линк

е-Пристапни учебници

насловна страница на прирачникот
Упатство за изработка на е-пристапен документ во Open Office Writer
Со насоките дадени во ова упатство, изработените документи ќе бидат лесно достапни за поширока група читатели, со акцент на лицата со попреченост. Упатството ги опишува алатките во Open Office Writer 4 инсталиран на оперативениот систем Windows.
насловна страница на прирачникот
Упатство за изработка на е-пристапен документ во MS Word
Со насоките дадени во ова упатство, изработените документи ќе бидат лесно достапни за поширока група читатели, со акцент на лицата со попреченост. Упатството ги објаснува алатките во MS Word 2007.
насловна страница на учебникот
Карактеристики на е-пристапни учебници
Доколку имате на располагање е-пристапен учебник може да копиратe и зумирате текст и да пребарувате одредени содржини. Повеќе за главните карактеристики на е-пристапните учебници може да најдете во овој документ.
Турски јазик за VI одделение
насловна страница на учебникот
Природни науки за VI одделение на турски јазик
насловна страница на учебникот
Природни науки за VI одделение на српски јазик
насловна страница на учебникот
Природни науки за VI одделение на албански јазик
насловна страница на учебникот
Историја за VI одделение на српски јазик
насловна страница на учебникот
Историја за VI одделение на македонски јазик
насловна страница на учебникот
Историја за VI одделение на албански јазик

Pages