Languages

Дао Тран
Дао Тран има искуство во областа на односи со јавноста повеќе од десет години. Беше креативен директор во фирма од Њујорк што работи во оваа област. Откако си замина од фирмата, Дао се приклучи на Мировниот корпус на САД и во Република Македонија дојде како волонтер за развој на заедениците. Во Отворете ги прозорците таа две години работење на развој на идеи, пишување грантови и маркетинг. Откако се врати во САД работи на магистерскиот труд во областа на детската работна терапија.