Languages

Од август до декември, оваа година, во рамките на проектот „Еднаков пристап за еднакви можности“ беа донирани асистивни уреди и едукативен софтвер и...
На 5ти декември, два дена по Меѓународниот ден на лицата со хендикеп, Собранието на Република Македонија ја ратификува Конвенцијата на ОН за правата...
Smiley face