Languages

Денес, здружението „Отворете ги прозорците“ во основното училиште „Јан Амос Коменски“ во Скопје, јавно ја отвори првата обука за користење асистивна...
„Отворете ги прозорците“ја одржа првата обука за користење асистивна технологија во редовното основно образование од 24 до 26 август 2011 г. во ОУ „...
Smiley face