Languages

За прв пат оваа година, „Отворете ги прозорците“ го презентира Годишниот извештај за работа преку својата веб-страница.
На 04-ти март 2011 година, здружението „Отворете ги прозорците“ го промовира извештајот „Примена на асистивната информатичка технологија во...
На 11. јануари претставници на „Отворете ги прозорците“ одржаа предавање пред четириесетина ченови на Универзитетот „Трето доба“.
На покана на одделенскиот наставник Марина Василева од ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, на 7-ми февруари присуствувавме на отворен час, на кој десетина ученици презентираа како се користи „паметна“ табла.
Oсновните училишта во Општина Ѓорче Петров ќе добијат по две тастатури со големи копчиња и дидактички материјал за учениците со посебни образовни потреби.
Трета година по ред, „Отворете ги прозорците“ ја организира европската кампања Get Online Week.
Здружението „Отворете ги прозорците“ објавува Повик до редовните основни училишта за учество во Проектот за е-пристапно образование, финансиран од УСАИД.

Pages

Smiley face