Languages

Повик за учество во проект

Здружението „Отворете ги прозорците“ објавува Повик до редовните основни училишта за учество во Проектот за е-пристапно образование, финансиран од УСАИД.
Целта на проектот е да се поттикне инклузијата и активното учество на учениците со посебни образовни потреби (ПОП) во редовното образование преку промовирање на примената на асистивната технологија во наставата. 
 Проектот се спроведува во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.
 Повеќе информации може да најдете во интегралниот текст на Повикот за учество. Образци за пријавување: 
-Пријава за учество во проектот
-Поддршка од општината