Languages

лого на проектот ентелис
ЕНТЕЛИС соединува девет партнери од цела Европа и една организација од САД. Членовите на проектот вклучуваат неколку големи европски чадор организации, како и голем број национални организации, а сите тие нудат различна експертиза во полето на попреченост и асистивната технологија.
Проект за следење на лицата со попреченост во земјата Проектот е финансиран од Европската Унија Партнери: Центар за ориентација на заедницата-ЦОД Вкупен буџет: 130.000 евра
Датум на започнување: 15 февруари, 2010 Датум на завршување: 30 јуни, 2015 Буџет: $495,960