Languages

2017

насловна
Најава на конференција на ЕАСПД
Најава за конференција на Европската мрежа на сервисни служби за лица со попреченост на тема: Просперитетен живот: Заедници кои овозможуваат поддршка...
Повик за испорака на обуки
Повик за доставување понуди за испорака на скроени обуки и/или практична обука на работно место за зголемување на вработливоста на лица со попреченост

2016

CV на учесниците на обуките за меки вештини
Формулар за пријавување на Професионална Биографија - CURRICULUM VITAE (CV) на учесниците на обуките за меки вештини
Повик за обучувачи/чки
Повик за обучувачи/чки за спроведување на еднодневна обука за меки вештини на лица со попреченост
Обуки за наставници
Обуки за наставници за работа со ученици со посебни образовни потреби
Повик за обука
Формулар за пријавување на учесници и обука за основни вештини за вработување на лица со попреченост