Languages

Антонио работи на таблет
Центарот за асистивна технологија го подобри капацитетот со набавка на два компјутери со монитори на допир, три лаптопи и четири таблети. Таблетите...
слика од настанот
На 28 декември, во хотел Порта, Отворете ги прозорците одржа тркалезна маса на која ги презентираше искуствата и препораките на лицата со попреченост...
насловна на анализата
Во пресрет на предвремените парламентарни избори, Отворете ги прозорците ја подготви анализата: Што нудите за мене? Документот нуди преглед на застапеноста на прашањето на попреченоста во предизборните програми на политичките...
говорниците на втората средба
На 23 ноември, Отворете ги прозорците, во Хотел „Порта“, одржа две средби на кои шест политички партии ги презентираа своите изборни програми пред лица со попреченост. Целта беше лицата со попреченост да се запознаат со...
насловна на лесночитливата брошура
На 23 ноември во Хотел „Порта“, Отворете ги прозорците ќе оджи две средби со претставници на политички партии, кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори. Целта е лицата со попреченост да се запознаат со програмите...
учесници на обуката
Од 1 до 8 јули, во хотел Холидеј ин Отворете ги прозорците одржа осум обуки за меки вештини за стотина млади трагачи по вработување.
говорниците на дебатата
На 7 јули, во хотел Карпош Отворете ги прозорците одржа јавна дебата на тема: Инклузијата и преучилишните установи во Општина Карпош.

Pages

Smiley face