Languages

наставници како дискутираат
15/11/2015

Од 10 до 13 ноември, Отворете ги прозорците беше домаќин на наставници, педагози и психолози од шест училишта од Нови Сад, Србија, на студиска посета...

дел од учесниците на обуката
21/10/2015
Во октомври, Отворете ги прозорците одржа обука за користење асистивна технологија за седум редовни основни училишта од Нови Сад...
Тони на презентација
14/10/2015
Кога помислувам на почетоците на Отворете ги прозорците ми изгледа како да беше вчера. Кога побараа од мене да напишам нешто за...
Викторија на камп во Австрија
31/08/2015
Август 2015 - Во последните пет години, низ образовниот систем во Македонија циркулира една суштинска поука: За лицата без попреченост, технологијата...
корисник на адаптиран работен простор
28/07/2015
Отворете ги прозорците започнува иницијатива за вклучување на лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот.
презентација во Центарот Порака во Неготино
23/07/2015
Тимот на Отворете ги прозорците донираше асистивни уреди и софтвер во Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака од Неготино. На 10 јули...