Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и

SKATE

Проектот SKATE има за цел да влијае на квантитетот и квалитетот на инклузивно рано детско

Онлајн Сервисна Служба

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, со цел да овозможи континуитет во својата работа

Инклузија на децата со посебни образовни потреби

Овој проект се реализира со финансиска поддршка од Детска Фондација Песталоци во времетраење од јануари,

„Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.

Отворете ги прозорците и Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), го промовираа комуникаторот „Говорко“, нова апликација

Обезбедени 56 таблети и 14 компјутери за ученици со посебни потреби

Здружението за асистивна технологија „Отвори ги прозорците„ посети 10 училишта од различни градови и тоа

Говорко

Апликацијата „Говорко“ е наменета за деца со попречености во говорот, но не е исклучена и

SKATE

Проектот SKATE има за цел да влијае на квантитетот и квалитетот на инклузивно рано детско

Онлајн Сервисна Служба

Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, со цел да овозможи континуитет во својата работа

Инклузија на децата со посебни образовни потреби

Овој проект се реализира со финансиска поддршка од Детска Фондација Песталоци во времетраење од јануари,

„Говорко“, нова апликација наменета за поддршка на деца со попречен говор.

Отворете ги прозорците и Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), го промовираа комуникаторот „Говорко“, нова апликација

Обезбедени 56 таблети и 14 компјутери за ученици со посебни потреби

Здружението за асистивна технологија „Отвори ги прозорците„ посети 10 училишта од различни градови и тоа

Онлајн сервисна служба

Успешни приказни

Scroll Up